آخرین اخبار

راهنمای صدور پروانه تولید کارگاهی

قوانین مرتبط با صدور جواز تاسیس کارگاه

 

الف-هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل هویت بخشی به مجوز ها و یکسان سازی فرایند صدور جواز تاسیس و پروانه تولید کارگاهی توسط معاونت های صنایع دستی و هنرهای سنتی استانها در سراسر کشور می باشد.

 

ب-دامنه مشمول

ضوابط و مقررات این دستورالعمل در مورد تمامی مجوز های صادر شده برای کارگاه های تولیدی صنایع دستس با حداقل 1 نفر کارگر (بدون احتساب کارفرما )لازم الاجرا است.

 

کارگاه تولیدی صنایع  دستی:

مکان یا مجموعه ای که شامل فضای کارگاهی تاسیسات و نهاده های تولید(نیروی انسانی-ابزار و تجهیزات و سرمایه) است و به منظور تولید و ساخت محصولات صنایع دستی در یک رشته ایجاد شده است.

تبصره-این مجموعه دارای فضای کارگاهی فاقد سکونت و با بکارگیری حداقل 1 نفر نیروی  انسانی (بدون احتساب کارفرما)در زمینه تولید و ساخت صنایع دستی در رشته مورد تقاضا فعالیت خواهد نمود.

جواز تاسیس کارگاه:مجوزی است که برای احداث راه اندازی و ایجاد ظرفیت های جدید تولید -اشتغال-توسعه و تکمیل ظرفیت های موجود در یک رشته مصوب صنایع  دستی صادر می شود  و بیانگر پیش بینی ظرفیت و نوع تولید محصولات است.

 

پروانه تولید کارگاهی:مجوزی است که براساس این دستورالعمل به متقاضی حقیقی یا حقوقی(مدیرعامل یا کارفرما)دارای تخصص  تجربه و یا آشنا به فرایند تولید و ساخت محصول در یکی از رشته های مصوب صنایع دستی اعطاء می گردد و بیانگر نوع و ظرفیت تولید میزان اشتغال و سرمایه گذاری ایجاد شده برای محصولات  در مکانی معین است.

شرایط عمومی و اختصاصی

شرایط عمومی متقاضیان پروانه تولید کارگاهی-مدیر فنی و استادکار

1-تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

2-تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی مطرح شده در قانون اساسی کشور

3-داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم(برای آقایان)

4-عدم فعالیت در سازمان های دولتی و یا هر شغل دیگری که مانع از فعالیت تمام وقت در کارگاه باشد.

5-داشتن توان جسمی لازم در رشته مورد تقاضا

 

ب-شرایط اختصاصی متقاضی پروانه تولید کارگاهی

1-داشتن تمامی شرایط عمومی

2-داشتن حداقل سن 20 سال

تبصره-در موارد خاص که بنا بر ارزیابی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان توانایی اجرای پروژه و مدیریت آن توسط متقاضی محزر گردد  منوط به عدم منع قانونی شرط سنس می تواند تا 18 سال تمام تعدیل شود.

3-داشتن توان جسمی و مهارت فنی لازم در رشته مورد تقاضا.

تبصره-در صورتی که متقاضی پروانه تولید کارگاهی دارای مهارت فنی و توانایی لازم برای ساخت محصول در رشته مورد تقاضا نباشد بکارگیری مدیر فنی و یا استادکار در کارگاه با شرایط مندرج در این دستورالعمل الزامی است.

4-داشتن سکونت دائم در شهر و استان محدوده فعالیت.

تبصره-در کلانشهر ها عدم تطابق محل فعالیت متقاضی با محل سکونت ایشان در دو استان همجوار با رعایت بعد مسافت 120 کیلومتر بلامانع است و صدور مجوز توسط معاونت  صنایع دستس و هنرهای سنتی استان محل فعالیت صادر می گردد.

5-معرفی مکان مناسب فاقد سکونت برای فعالیت کارگاهی با  ارائه سند معتبر(مالکیت و بنچاق یا اجاره نامه معتبر)به نام شخصیت حقیقی یا حقوقی .

تبصره1-داشتن کارگاه فعال تولیدی در رشته مورد تقاضا برای متقاضی دارای سابقه تولید کارگاهی الزامی است.

6-داشتن اساس نامه مدرگ از اداره ثبت شرکت ها و اسناد معتبر از جمله ارائه روزنامه رسمی برای متقاضی حقوقی الزامی است.

7-داشتن طرح توجیهی برای متقاضی جواز تاسیس الزامی است.

8-تبصره-ایجاد شعبات کارگاه با قید (شعبه شماره)  و در ج آدرس در استان محل اقامت  و ثبت در ذیل پروانه تولید مشروط به تایید توانایی متقاضی  و فعال بودن کارگاه توسط معاونت صنایع دستی استان مجاز است.

9-صدور پروانه تولیدی کارگاهی برای متقاضیان مجنمع کارگاهی در یک استان در قالب تاسیس شرکت  و با معرفی مدیر فنی برای هر رشته به صورت مجزا بلامانع است.

 

مدارک مورد نیاز برای صدور مجوز پروانه تولید کارگاهی

1- تکمیل فرم تقاضا نامه

2-اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه  و کارت ملی

3-اصل به همراه تصویرکارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان)

4-تعداد یک قطعه عکس 3 در 4 مربوط به سال جاری

5-ارائه تصویر مدارک و مستندات مبنی بر سابقه تولید در رشته مورد تقاضا

6-استرداد جواز تاسی برای متقاضی پروانه تولید کارگاهی بدون سابقه تولید قبلی الزامی است.

7-اصل به همراه تصویر سند مالکیت  و بنچاق یا اجاره نامه معتبر به نام متقاضی

8-تعهدنامه عدم اشتغال

9-ارائه آخرین مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه شاغلین در کارگاه برای متقاضی دارای سابقه تولید قبلی الزامی است.

10-اصل به همراه تصویراساسنامه شرکت(شخصیت حقوقی)

11-تصویر روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات(شخصیت حقوقی)

12-تصویر گزارش حسابرسی  سالانه شرکت (شخصیت حقوقی)

 

مدارک مورد نیاز برای تمدید مجوز پروانه تولید کارگاهی

1-تکمیل فرم تقاضانامه

2-تعداد یک قطعه عکس 3 در 4 مربوط به سال جاری

3-اصل به همراه تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی به نام متقاضی

4-اصل پروانه تولید قبلی

5-ارائه مدارک و مستندات مبنی بر تایید میزان ظرفیت تولید اعلام شده

6-در صورتی که متقاضی در سازمان های دولتی و یا هر شغل دیگری ک مانع از فعالیت مورد نظر در کارگاه باشد فعالیت نماید و یا دارای مهارت فنی  و توانایی لازم برای ساخت محصول در رشته مورد تقاضا نباشد ارائه گواهی توانمندی مدیر فنی  و یا استادکار با توجه به شرایط مندرج در این دستورالعمل الزامی است.

تبصره-برای این دسته از افراداجرای حمایت های مربوطه از سوی معاونت صنایع دستی منوط به عدم منع قانونی از سوی مراجع ذیربط خواهد بود.

7-ارائه آخرین مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه شاغلین در کارگاه

8-اصل به همراه تصوی اساسنامه شرکت(شخصیت حقوقی)

9-تصویر روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات(شخصیت حقوقی)

10-تصویر گزارش حسابرسی  سالانه شرکت (شخصیت حقوقی)

 

كليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به اداره كل ميراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان قم می باشد.

Skip to content