آخرین اخبار

شفافیت

سامانه شفافیت و گزارش عملکرد دستگاه
شاخص: شفافیت عمومی دستگاه

ساختار سازمانی و مدیران پاسخگو:

مدیران پاسخگوی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم

لیست تماس کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم

ساختار سازمانی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم

ساختار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

چشم انداز و ماموریت

——————————————————————————-

اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه دستگاه:

اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم 1402

——————————————————————————-

جزئیات مرتبط با قراردادها:

جزئیات مرتبط با قراردادهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

جزئیات مرتبط با قرارداد اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم 1402

جزئیات مرتبط با قرارداد های اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم 1401

——————————————————————————-

فهرست مناقصات و مزایدات:

فهرست مناقصات و مزایدات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

فهرست مناقصات مزایدات اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم 1402

فهرست مناقصات و مزایدات اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم 1401

فهرست مناقصات و مزایدات اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم 1400

——————————————————————————-

فهرست مجوزهای اعطایی توسط دستگاه:

(( این اداره کل طبق قانون کشوری هیچ گونه مجوزی صادر نمی کند و تمامی این مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل دریافت می باشد. ))

فهرست مجوز های اعطایی توسط اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم 1401

فهرست مجوز های اعطایی توسط اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم 1402

——————————————————————————-

اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها:

اعطای تسهیلات

درجه هنری

بیمه صنعتگران صنایع دستی

جواز تاسیس کارگاه

——————————————————————————-

خدمات

خدمات الکترونیکی شناسه دار

خدمات غیر الکترونیکی شناسه دار

——————————————————————————-

شرایط دریافت تسهیلات برای هنرمندان

شرایط دریافت

كليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به اداره كل ميراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان قم می باشد.

Skip to content