آخرین اخبار

مزایدات مناقصات

 

ردیف عنوان تاریخ مشاهده
 1   اطلاعات مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای ساماندهی و مرمت بازار نو و کهنه و تیمچه 1400/12/18  
 2   اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت کاروانسرای و آب انبار طینوج ، قلعه چشمه علی و قلعه دولت آباد نیزار 1401/02/11  
Skip to content