آخرین اخبار

راهنمای صدور مجوز پروانه توليد انفرادی

بنام خدا

سلام دوست هنرمند و عزیزمن

میدونی که برای صدور هر نوع مجوزی باید به سایت یا همون درگاه ملی مجوزهای کشوربه آدرس  https://mojavez.ir مراجعه و ثبت نام کنی . من آدرس و فایل راهنماشو برات گذاشتم اما قبل رفتن به اون سایت؛ اول بیا شرایط و مدارکی که باید داشته باشی تا راحت ثبت نام کنی همینجا بخون

 

قوانين مرتبط با  صدور مجوز  پروانه توليد انفرادی

 

  هدف الف

هدف از تدوین این دستورالعمل هویت بخشی به مجوز ها و یکسان سازی فرایند صدور پروانه تولید انفرادی به جای کارت شناسایی توسط معاونت های صنایع دستی و هنرهای سنتی استان ها در سراسر کشور است.

 

ب_دامنه مشمول

ضوابط و مقررات این دستورالعمل درمورد تمامی مجوز های صادر شده برای تولید کنندگان انفرادی لازم الاجرا است.

 

ج_تعاریف

:صنایع دستی

به محصولاتی که با استفاده از مواد اولیه طبیعی و عمدتا بومی با بکارگیری نقوش سنتی و بهره مندی از خلاقیت فردی با حفظ پیشینه تاریخی هویت و اصالت که توسط دست یا دست و ابزار طی فرایندی به تعداد نامحدود تولید می شود اطلاق می گردد.

تبصره1_استفاده از ابزار ماشینی تا مادامی که نقش و کار دست به عنوان مهم ترین و اصلی ترین عامل تولید باقی بماند بلا مانع است.

تبصره2_محصولات تولید شده می توانند به عنوان کالای سرمایه ای مصرفی(کاربردی)دارای جنبه های فرهنگی و ملی برگرفته از باورهای سنتی زیباشناختی و متاثر از سابقه تاریخی و ویزگی های جغرافیایی مکان تولید شده باشند که خلاقیت فرد سازنده اثر در تک تک تولیدات مشهود است.

پروانه تولید انفرادی:

مجوزی است که بر اساس این دستورالعمل به متقاضی حقیقی دارای تخصص تجربه اشنایی کامل به فرایند تولید و توانایی ساخت محصول در یکی از رشته های مصوب صنایع دستی اعطا می گردد و بیانگر نوع و ظرفیت تولید و سرمایه گذاری ایجاد شده برای یک یا گروهی از محصولات یک رشته در مکانی معین است این دسته از افراد بصورت ستمر و مداوم در رشته مورد تقاضا فعالیت و مبادرت به تولید می نمایند.

 

مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه تولید انفرادی

1-تکمیل فرم تقاضا نامه

2-اصل به همراه تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه و کارت ملی

3-اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

 

تبصره-اقایان در صورت نداشتن مدارک وظیفه عمومی ملزم به ارائه اصل گواهی اشتغال به تحصیل دانشگاهی می باشند.

4-تعداد یک قطعه عکس 3×4  مربوط به سال جاری

5-اصل و تصویر اخرین مدرک تحصیلی و یا مدرک درجه هنری و یا گواهی مهارت

تبصره:گواهی مهارت شامل گواهینامه های مهارتی رسمی است که از مراجع ذیربط دولتی و بخص خصوصی صادر گردیده و یا تایید استادکار شناخته شده می باشد.

6-ارائه تصویر مدارک و مستندات مبنی بر سابقه تولید در رشته مورد تقاضا(در صورت داشتن سابقه فعالیت تولید)

7-اصل به همراه تصویر سند مالکیت و بنچاق یا اجاره نامه معتبر به نام شخصیت حقیقی (ارائه اصل مستندات در زمان بازدید الزامی است)

تبصره1-صدور مجوز در فضای خانگی برای متقاضی که مالکیت یا اجاره نامه معتبر به نام همسر یا ولی انها صادر شده باشد با ارائه شناسنامه مستندات و رضایت نامه مکتوب از شخص مذبور بلامانع است.

8-تعهدنامه عدم اشتغال

 

 

مدارک مورد نیاز برای تمدید پروانه تولید انفرادی

1-تکمیل فرم تقاضا نامه

2-تعداد یک قطعه عکس 3 در 4 مربوط به سال جاری

3-اصل به همراه تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه به نام شخصیت حقیقی

تبصره1-صدور مجوز در فضای خانگی برای متقاضی که مالکیت یا اجاره نامه معتبر به نام همسر یا ولی انها صادر شده باشد با  ارائه شناسنامه مستندات و ضایت نامه مکتوب از شخص مزبور بلامانع است.

4-اصل پروانه تولید انفرادی قبلی

5-ارائه اصل گواهی اشتغال به تحصیل

6-ارائه مدارک و مستندات مبنی بر تایید میزان ظرفیت تولید اعلام شده

تبصره1-با توجه به این که یکی از معیارهای تشخیص و تعیین درجه کارگاه (سطح کارگاه)جهت اجرای برنامه های حمایتی معاونت صنایع دستی ظرفیت تولید می باشد لذا درج میزان دقیق ظرفیت تولید توسط متقاضی الزامی است.

تبصره2-معاونت صنایع دستی استان موظف است به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق ظرقیت تولید نسبت به ارزیابی و تایید نهایی میزان تولید ثبت شده توسط متقاضی اقدام نماید.

 

صدور پروانه تولید انفرادی

1-پس از ارائه مدارک لازم -بازدید از محل فعالیت-تایید توان اجرایی متقاضی در تولید و ساخت محصول در رشته مورد تقاضا و ظرفیت سنجی توسط کارشناس معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان-صدور پروانه تولید انفرادی حسب مورد برای شخصیت حقیقی انجام می شود.

2-اطلاعات درج شده در پروانه تولید انفرادی عبارتند از:

2-1-کد شناسه رشته مورد فعالیت

2-2-شماره و تاریخ ثبت سامانه هوشمند صنایع دستی

2-3-نام و مشخصات شخصیت حقیقی دارنده پروانه تولید انفرادی

2-4-ظرفیت تولید سالانه

2-5-آدرس محل فعالیت

3-اعتبار پروانه تولید انفرادی صادر شده 3 سال است و صدور این نوع مجوز برای واحدهای تولیدی که در محل استیجاری با حداقل اجاره یک ساله مستقر هستند با توجه به طول مدت اجاره بلامانع است.

تبصره1-صدور مجوز برای مکان های استیجاری که کمتر از شش ماه تا پایان اجاره ان ها باقی مانده ممنوع است.

تبصره2-اجاره نامه معتبر باید به نام متقاضی یا همسر و یا ولی آن با توجه به شرایط مندرج  در این دستور العمل باشد .

تبصره3-دارنده مجوز موظف است یک ماه و نیم قبل از انقضای مدت آن نسبت به تمدید اقدام نماید.

تبصره4-تمدید پروانه های صادر شده منوط به بازدید مجدد و استمرار فعالیت متقاضی در رشته مورد نظر می باشد.

4-بازدید از مکان معرفی شده و تکمیل فرم  بازدید قبل از صدور و تمدید پروانه تولید انفرادی توسط کارشناس معاونت صنایع دستس و هنرهای سنتی استان الزامی است.

5-صدور پروانه تولید انفرادی  برای متقاضیان دارای گواهی اشتغال به تحصیل با در نظر گرفتن طول مدت تحصیل بلامانع است.

 

ضوابط و مقررات

 

1-تولیدکنده مجاز نیست به فعالیتی که مغایر با رشته مورد فعالیتش بوده یا سنخیتی با ان  نداشته باشد بپردازد.

2-فعالیت تولید کننده به صورت مستمر تمام وقت و به عنوان شغل اصلی الزامی است.

تبصره-صدور پروانه تولید انفرادی برای هنرمندان و افرادی که در یک رشته ی صنایع دستی به عنوان شغل اصلی فعالیت نمی نمایند ممنوع است.

3-کلیه فرایند تولید رشته مورد تقاضا باید در محل اعلام شده توسط شخصیت متقاضی انجام شود.

4-متقاضی باید آدرس دقیق محل فعالیت خود را به مرجع صدور مجوز اعلام نماید و هرگونه تغییر بدون اطلاع مرجع صدور مجوز ممنوع است و تخلف ازاین بند موجب ابطال پروانه تولید انفرادی خواهد شد.

5-مرجع صدور مجوز قبل از ابطال مجوز ها موظف به ارسال یک بار اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب است.

6-در مواردی که پروانه تولید انفرادی باطل می شود دارنده پروانه موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ مجوز را به مرجع صدور آن مسترد نماید.در غیر این صورت بعد از تاریخ اعلام شده مجوز فاقد ارزش خواهد بود.

7-تکمیل فرم بازدید قبل از صدور و تمدید پروانه تولید انفرادی توسط کارشناس معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان الزامی است.

8-تمامی دارندگان پروانه تولید انفرادی موظف به رعایت مقررات و دستورالعمل ها و خط مشی های ابلاغ شده توسط مراجع صدور مجوز هستند.

9-نصب هولوگرام بر روی مجوز های صادره الزامی است و مجوزهای فاقد هولوگرام از اعتبار ساقط و باطل می باشد.

10-صدور مجوز پروانه تولیدانفرادی مندرج در این دستورالعمل برای استادکاران و کارگران شاغل در کارگاه ها توسط معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان ممنوع است.

11-صدور حداکثر 4 پروانه تولید انفرادی  در یک محل و به یک ادرس به شرط دارا بودن فضای مناسب توان اجرایی متقاضیان در تولید و ساخت محصول با ظرفیت و کیفیت مطلوب با تشخیص و تایید معاونت صنایع دستی  و هنراهای ستی استان بلامانع خواهد بود.

تبصره:صدور پروانه تولید انفرادی بر مکان های فوق اشاره شده در بند 11 صرفا منوط به موافقت کتبی مالک محل و همچنین ارزیابی و تایید کارشناس معاونت صنایع دستی استان می باشد.

12-صدور بیش از یک پروانه تولید انفرادی  برای متقاضی شخصیت حقیقی ممنوع است.

13-دارنده مجوز موظف است به هنگام بازدید کارشناسان معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی (استان و ستاد)از محل فعالیت نامبرده بر اساس تعدنامه صادره همکاری لازم را به عمل آورد.

14-در صورتی که دارنده پروانه تولید انفرادی بعد از اتمام تاریخ اعتبار مجوز  و با تاخیر مراجعه نمایند تمدید مجوز مشمول شرایط صدور خواهد شد.

15-با توجه به حذف کد استاندارد و عنوان رشته مهارت سازمان فنی و حرفه ای از متن مجوز پروانه تولید انفرادی  استانها موظف هستند نسبت به رفع مشکلات مرتبط با ان از طریق تعامل با سازمان های ذیربط  اقدام نمایند.

تبصره-درج کد استاندارد  و عنوان رشته مهارت سازمان فنی و حرفه ای انطباق داده شده در معرفی نامه متقاضیان به سازمان های فنی و حرفه ای انطباق داده شده  در معرفی نامه متقاضیان به سازمان های فنی و حرفه ای و تامین اجتماعی استان الزامی است.

16-صدور مجوز های مطرح شده در این دستورالعمل صرفا از طریق معاونت های صنایع دستی و هنرهای سنتی استان ها انجام می شود.

17-هرگونه توضیح و تغییر به صورت دستی در مجوز های صادره ممنوع است.

18-مسئولیت نظارت بر حسن اجرای ین دستورالعمل بسته به مورد با معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور (ستاد)خواهد بود و هر گونه تغییر در دستور العمل با پیشنهاد مشترک معاونت های صنایع دستی  استانها و تایید و تصویب معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی امکان پذیر است.

تبصره-بازبینی رشته های صنایع دستی هر ساله توسط معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی صورت می پذیرد.

كليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به اداره كل ميراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان قم می باشد.

Skip to content